Tiyatro
tiyatro

Tiyatro

Eskişehir Sanat Derneği'nin "Eskişehir Sanat Tiyatrosu" adıyla, değişik mesleklerden ve her yaşta tiyatro ile ilgilenmek isteyenleri biraraya getirerek Eskişehir'de amatör tiyatro yapan tiyatro topluluğu vardır. Meddah, Diyar-ı Eskişehir, Fuzuli,Kadın oyunları gibi oyunları Eskişehir'deki seyircinin dışında turnelere de giden topluluk Bartın Tiyaro Festivali, İstanbul Amatör Tiyatro Festivali,Anadolu Ünv. Amatör Tiyatro Festivallerinde de oyunlarını sahnelemiştir.

Müzik
müzik

Opera/Müzik

Birbirinden değerli sanatçıları, gün geçtikçe zenginleşen repertuvarları ve temalarıyla senfoni orkestraları Eskişehir’in sanat dünyasında büyük önem taşıyor.Olağan haftalık konserlerinin yanısıra gerçekleştirilen projeler ve repertuvar ile ülkemizin sanat hayatında önemli bir yer edinilmiştir. Orkestra, öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından beğeniyle izleniyor

El Sanatları
lületaşı

Lüle Taşı

Eskişehir’deki lüle taşı dükkânlarında heykeltıraşların yaptıklarını andıran insan figürleri ve çeşitli insan yüzlerinin bulunduğu pipolara rastlıyorsunuz. Neden bu kadar çok pipo yapıldığını merak edenlere ise şöyle bir yanıt var; lületaşı kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği olduğu için çok uygun bir pipo malzemesi. Ama sadece pipo değil, satranç takımı, bilezik, kolye, küpe, hayvan figürleri, mektup açacağı ve çeşitli süs eşyaları olarak da kullanılıyor. Bizim beyaz altın adını verdiğimiz lüle taşının adı Türkiye sınırları dışına çıktığınızda Meerschaum olarak değişiyor

Yunus Emre
yunusemre

Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi

Eskişehir Yunus Emre'nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği kuruluşunda tüzüğüne yazmış, Kuruluş Bildirgesinde "Öncelikli" yapacaklarında yer vermiş, 2004 yılında da "Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma-Tanıtma Birimi" ni kurmuş ve enstitü disiplindeki çalışmalarıyla Eskişehir'de Yunus Emre merkezine dönüşmüştür.

Tarih
yazılıkaya

Yazılı Kaya

Frig kaya fasadlarının en görkemli örneğidir. Midas Şehri platosunun kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde yer alır.Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigçe yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandırmıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. Doğuya bakan anıt 17.00 m yüksekliğinde, 16.50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği, 1.20-1.80 m’dir

Eski Eskişehir
Odunpazarı

Odunpazarı Evleri

Şehrin güney yamacına yaslanan Odunpazarı’ndaki evler 19. yüzyıl sivil mimarinin güzel örnekleridir.Odunpazarı’nda sivil mimarinin özelliklerini yansıtan birçok ev bulunmaktadır. Evler genellikle sokaklara cepheli, bitişik düzenli ve bahçelidir. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. Evler genelde bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Zemin katta servis mekanları, üst katta yaşama alanları olacak şekilde planlanmıştır.Konutların ön cephelerindeki iki tarafa pencereli köşe odası, daha büyük ve önemlidir.

8 Ocak 2007

Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi Yönetmeliği

Eskişehir Yunus Emre'nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği kuruluşunda tüzüğüne yazmış, Kuruluş Bildirgesinde "Öncelikli" yapacaklarında yer vermiş, 2004 yılında da "Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma-Tanıtma Birimi" ni kurmuş ve enstitü disiplindeki çalışmalarıyla Eskişehir'de Yunus Emre merkezine dönüşmüştür.

Madde 1- Eskişehir Sanat Derneği şiirimizin öncü ve büyük şairi Yunus Emre'ye sahip çıkmak, tanımak, sanat ortamında tanıtmak, anmalar ve adına sanat etkinlikleri gerçekleştirmek üzere "Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi" oluşturur ve bu yönetmelik ile çalışmalarını yapar.

Madde 2- Yunus Emre hakkındaki bilgileri ve şiirlerini, şiirleri üzerine yapılmış bilimsel çalışmaları, Yunus Emre için daha önce yapılmış etkinliklerle ilgili her türlü bilgi ve belgelerin derlemesini yapar, tasnifler, arşivler ve kitaplığını oluşturur.

Madde 3- Gönüllü, bilimsel araştırma yöntemleri ile Yunus Emre'yi tanıma çalışmaları yapar. Yapanları destekler, yeni çalışmalara teşvik eder ve yeni bilgilere uluşmak için ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenler.

Madde 4- Yunus Emre'nin tanıtılması için konferanslar, konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, yerel, ulusal şairler,yazarlar,araştırmacılar ve öğrenciler arasında şiir, makale, kompozisyon yarışmaları ve etkinlikleri düzenler.

Madde 5- Yunus Emre çalışmalarını yayınlamak üzere dergi, kitap, katalog, antoloji, albüm, CD, DVD yayınları yapar. İletişim ve paylaşmak için sanal ortamda web sitesi, facebook ve e-posta oluşturur.

Madde 6- Yunus Emre Kitaplığı ve Müzesini oluşturmak için ön çalışmaları başlatıp, gerçekleştirir.

Madde 7- Yunus Emre araştırmalarını teşvik etmek, yeni araştırmalara kazanmak için her yıl "Yunus Emre Araştırma Ödülü" verir. Ödül verilen eser kitaplaşmamış ise kitap olarak yayınlar.

Madde 8- Yunus Emre'nin sıradanlaşmasına ve zarar verilmesine karşı önlemler alır, çalışmalarıyla kamuoyuna anlatır. Yunus Emre'ye sahip çıkar.

Madde 9- Yunus Emre'nin şair yanının öne çıkarılması, şiir festivali ile anılmasına, adına şairlerin, şiir eleştirmenlerinin, şiir editörlerinin bir araya getirildiği "Eskişehir Yunus Emre Şiir Buluşması" nı düzenler.

Madde 10- Her yıl "Yunus Emre Şiir Ödülleri" verir.

Madde 11- Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere Eskişehir Sanat Derneği Yönetim Kuruluna bağlı olarak yine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen beş kişilik Yönetim ve Yürütme Kurulu oluşturulur.

Madde 12- Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi Yönetim ve Yürütme Kurulu görev bölümü:

a) Başkan

b) Sekreter- Yayın Sorumlusu

c) Basın Sözcüsü - İletişim ve Diğer Kurumlarla İlişkiler

d) Arşiv - Kitaplık Sorumlusu

e) Etkinlik Sorumlusu

Madde 13- Yönetim ve Yürütme Kurulu; Bilgi Derleme, Arşiv, Araştırma - Değerlendirme (Uzmanlaşma), Yayın, Yarışmalar, Devamlı Seçici, Ödül, Tiyatral Gösteriler, Yunus Emre Şiir Buluşması, Öğrenci etkinlikleri gibi çalışma birimlerini oluşturur.

Madde 14 - Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi Yönetim ve Yürütme Kurulu tüm toplantı ve çalışmalarını tutanak ve raporlarıyla yazılı kayıta geçirerek geleceğe belge bırakmayı gerçekleştirir.

Madde 15- Yönetim ve Yürütme Kurulu çalışmalar hakkında Eskişehir Sanat Derneği Yönetim Kurulunu bilgilendirir. Dernek dışı tüm yazışmaları ve parasal işlemleri ve ihtiyaçları Eskişehir Sanat Derneği Yönetim Kurulu tarafından ve Başkanının imzası ile gerçekleştirilir.

Google Analytics Alternative