Tiyatro
tiyatro

Tiyatro

Eskişehir Sanat Derneği'nin "Eskişehir Sanat Tiyatrosu" adıyla, değişik mesleklerden ve her yaşta tiyatro ile ilgilenmek isteyenleri biraraya getirerek Eskişehir'de amatör tiyatro yapan tiyatro topluluğu vardır. Meddah, Diyar-ı Eskişehir, Fuzuli,Kadın oyunları gibi oyunları Eskişehir'deki seyircinin dışında turnelere de giden topluluk Bartın Tiyaro Festivali, İstanbul Amatör Tiyatro Festivali,Anadolu Ünv. Amatör Tiyatro Festivallerinde de oyunlarını sahnelemiştir.

Müzik
müzik

Opera/Müzik

Birbirinden değerli sanatçıları, gün geçtikçe zenginleşen repertuvarları ve temalarıyla senfoni orkestraları Eskişehir’in sanat dünyasında büyük önem taşıyor.Olağan haftalık konserlerinin yanısıra gerçekleştirilen projeler ve repertuvar ile ülkemizin sanat hayatında önemli bir yer edinilmiştir. Orkestra, öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından beğeniyle izleniyor

El Sanatları
lületaşı

Lüle Taşı

Eskişehir’deki lüle taşı dükkânlarında heykeltıraşların yaptıklarını andıran insan figürleri ve çeşitli insan yüzlerinin bulunduğu pipolara rastlıyorsunuz. Neden bu kadar çok pipo yapıldığını merak edenlere ise şöyle bir yanıt var; lületaşı kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği olduğu için çok uygun bir pipo malzemesi. Ama sadece pipo değil, satranç takımı, bilezik, kolye, küpe, hayvan figürleri, mektup açacağı ve çeşitli süs eşyaları olarak da kullanılıyor. Bizim beyaz altın adını verdiğimiz lüle taşının adı Türkiye sınırları dışına çıktığınızda Meerschaum olarak değişiyor

Yunus Emre
yunusemre

Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi

Eskişehir Yunus Emre'nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği kuruluşunda tüzüğüne yazmış, Kuruluş Bildirgesinde "Öncelikli" yapacaklarında yer vermiş, 2004 yılında da "Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma-Tanıtma Birimi" ni kurmuş ve enstitü disiplindeki çalışmalarıyla Eskişehir'de Yunus Emre merkezine dönüşmüştür.

Tarih
yazılıkaya

Yazılı Kaya

Frig kaya fasadlarının en görkemli örneğidir. Midas Şehri platosunun kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde yer alır.Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigçe yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandırmıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. Doğuya bakan anıt 17.00 m yüksekliğinde, 16.50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği, 1.20-1.80 m’dir

Eski Eskişehir
Odunpazarı

Odunpazarı Evleri

Şehrin güney yamacına yaslanan Odunpazarı’ndaki evler 19. yüzyıl sivil mimarinin güzel örnekleridir.Odunpazarı’nda sivil mimarinin özelliklerini yansıtan birçok ev bulunmaktadır. Evler genellikle sokaklara cepheli, bitişik düzenli ve bahçelidir. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. Evler genelde bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Zemin katta servis mekanları, üst katta yaşama alanları olacak şekilde planlanmıştır.Konutların ön cephelerindeki iki tarafa pencereli köşe odası, daha büyük ve önemlidir.

4 Şubat 2012

Eskişehir Sanat Derneği ve Lületaşı


Lületaşımız dünyanın en ender işlenebilir taşlarından biridir. Onun için "Beyaz Altın" falan denilir ve Eskişehir'e özgü bir taştır. Yerin 50 - 130 metre kadar derinliklerinden zahmetli ve ilker çalışmalarla çıkarılır. Eskişehirli yaratıcı eller bu taşı el emeği göz nuru ile işleyerek, değerlendirip, kendine özgü sanat eserine dönüştürmektedirler. Böylece Lületaşı Eskişehir'de çıktığı kadar sanat eserine dönüştüğü için Eskişehir'in sembolü olmuştur. Eskişehir'e yolu düşenden ya da oradan gelenlerden bir kolye, küpe, ağızlık, tesbih, pipo,biblo getirmesi beklenir.

Lületaşı, Eskişehir'de kendi sanatını yaratmış bir çok sanatçısının elinde gelişmiş. Bunun yanında Eskişehir'in istihdamına katkısı olduğu kadar ülke ekonomisine de önemli döviz getirisi var. Ne var ki Eskişehir Lületaşına yeteri kadar sahip çıkamıyor, sorunlarına çözümler üretemiyor hatta tanıtamıyor. Hala Lületaşı işleri el sanatımı, çarşı sanatımı, sanat mı, zanaat mı? Bunu bile çözemiyor. Bütün sorunları da bu soru ile düğümlenip kalıyor.

Lületaşımızın sorunları hep günlük ekmek derdindeki işleyenlerine bırakılmış. "Hem işle, hem yaratıcı ol yeni modeller, eserler üret, hem de sorunlarını çöz ve tanıt" denilmiş. Oysa bir kurumu olması gerekiyor. Bu kurum lületaşının sanatsal yanından başlaması gerekiyor. Bunu da 2002 yılında kurulan Eskişehir Sanat Derneği üstendi.

Eskişehir Sanat Derneği, Eskişehir'de tüm sanat alanlarında sanata ve kültürel değerlere sahip çıkmak, sorunlarına çözümler üretmek, sanatçıların sanatsal gelişmelerine katkıda bulunmak ve her yaşta herkesin sanatla ilgilenmelerine ortam yaratmak amaçıyla kurulmuştur ve daha kurulurken Eskişehirin değerlerine nasıl sahip çıkacağını tüzüğüne yazarak başlamıştır. Kurulur kurulmaz da bünyesinde "Lületaşı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Birimi"ni oluşturarak Eskişehir'de Lületaşına bilinçli çalışmaları yapacak kurum olmuştur.

Bu birimin yaptığı işlere baktığımızda; önce "Lületaşı Arşivi" çalışmasını görürüz. Lületaşı üzerine bugüne kadar yayınlanmış kitap, makale ve değişik üniversitelerde yapılmış tez çalışmaları bir araya getirilmemiştir. Eskişehir Sanat Derneğinde bunu görüyoruz. İkinci çalışma alanı 2004 yılında başlattığı "Takı Atölyesi" çalışmasıdır. Burada yeni donanımlı sanatçılar kazanılmak, unutulmuş eski modelleri araştırıp hayata kazandırmak, yeni model tasarımlarında geliştirme çalışmaları yapmak. Tabi bu çalışmaları zaman içersinde sergilerini açmak. Üçüncü çalışma; ilkini Haziran 2005'de gerçekleştirdiği "Lületaşı Sempozyumları" düzenlemekle sorunlarını tesbit etmek ve lületaşını konuşmak. Dördüncüsü; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının protokolleri çerçevesinde okullarda görsel ve uygulamalı çalışmalarla öğrencilere lületaşının tanıtımının gerçekleştirilmesi. Beşincisi; Lületaşının görsel arşivinin yaratılması ve belgelenmesi amacıyla 2009 yılında başlatılan ve geleneksel hale getirilen "Lületaşı Fotoğraf Yarışması"

Ayrıca; Eskişehir Sanat Derneği yayını "Eskişehir Sanat" dergisinin sayılarında lületaşıyı konu alan, sanatçılarını tanıtan yazı vemakaleler yayınlamaktadır. Her yıl Şubat ayında onbeş alanda verilen verilen "Eskişehir Sanat Ödülleri" arasında "Yılın Lületaşı Ödülü" nü de diğer sanatların arasında vermektedir.

Görürdüğü gibi Eskişehir'de, Eskişehir Sanat Derneği, sessiz sedasız Lületaşımıza bilinçli çalışmaları başlatarak sahip çıkan kurum olmuştur. Bu çalışmaların sonuçları önümüzdeki günlerde peş peşe görürmeye başlayacaktır...

Google Analytics Alternative