Tiyatro
tiyatro

Tiyatro

Eskişehir Sanat Derneği'nin "Eskişehir Sanat Tiyatrosu" adıyla, değişik mesleklerden ve her yaşta tiyatro ile ilgilenmek isteyenleri biraraya getirerek Eskişehir'de amatör tiyatro yapan tiyatro topluluğu vardır. Meddah, Diyar-ı Eskişehir, Fuzuli,Kadın oyunları gibi oyunları Eskişehir'deki seyircinin dışında turnelere de giden topluluk Bartın Tiyaro Festivali, İstanbul Amatör Tiyatro Festivali,Anadolu Ünv. Amatör Tiyatro Festivallerinde de oyunlarını sahnelemiştir.

Müzik
müzik

Opera/Müzik

Birbirinden değerli sanatçıları, gün geçtikçe zenginleşen repertuvarları ve temalarıyla senfoni orkestraları Eskişehir’in sanat dünyasında büyük önem taşıyor.Olağan haftalık konserlerinin yanısıra gerçekleştirilen projeler ve repertuvar ile ülkemizin sanat hayatında önemli bir yer edinilmiştir. Orkestra, öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından beğeniyle izleniyor

El Sanatları
lületaşı

Lüle Taşı

Eskişehir’deki lüle taşı dükkânlarında heykeltıraşların yaptıklarını andıran insan figürleri ve çeşitli insan yüzlerinin bulunduğu pipolara rastlıyorsunuz. Neden bu kadar çok pipo yapıldığını merak edenlere ise şöyle bir yanıt var; lületaşı kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği olduğu için çok uygun bir pipo malzemesi. Ama sadece pipo değil, satranç takımı, bilezik, kolye, küpe, hayvan figürleri, mektup açacağı ve çeşitli süs eşyaları olarak da kullanılıyor. Bizim beyaz altın adını verdiğimiz lüle taşının adı Türkiye sınırları dışına çıktığınızda Meerschaum olarak değişiyor

Yunus Emre
yunusemre

Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi

Eskişehir Yunus Emre'nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği kuruluşunda tüzüğüne yazmış, Kuruluş Bildirgesinde "Öncelikli" yapacaklarında yer vermiş, 2004 yılında da "Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma-Tanıtma Birimi" ni kurmuş ve enstitü disiplindeki çalışmalarıyla Eskişehir'de Yunus Emre merkezine dönüşmüştür.

Tarih
yazılıkaya

Yazılı Kaya

Frig kaya fasadlarının en görkemli örneğidir. Midas Şehri platosunun kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde yer alır.Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigçe yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandırmıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. Doğuya bakan anıt 17.00 m yüksekliğinde, 16.50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği, 1.20-1.80 m’dir

Eski Eskişehir
Odunpazarı

Odunpazarı Evleri

Şehrin güney yamacına yaslanan Odunpazarı’ndaki evler 19. yüzyıl sivil mimarinin güzel örnekleridir.Odunpazarı’nda sivil mimarinin özelliklerini yansıtan birçok ev bulunmaktadır. Evler genellikle sokaklara cepheli, bitişik düzenli ve bahçelidir. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. Evler genelde bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Zemin katta servis mekanları, üst katta yaşama alanları olacak şekilde planlanmıştır.Konutların ön cephelerindeki iki tarafa pencereli köşe odası, daha büyük ve önemlidir.

25 Temmuz 2013

Eskişehir Sanat Derneğinin Yunus Emre ile İlgili Çalışmaları

  

    Yunus Emre, insan yüreğinin sesi soluğu olmuş, şiirler yazmış ve Türk şiirinin, Almanların Goethe’si, İtalyanların Dante’si, Fransızların Mallarmé’si, İngilizlerin Shakespeare’si gibi  insanlığa mal olmuş büyük şairidir.
     Eskişehir, Yunus Emre’nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu ve 1940’lı yıllardan beri anıldığı yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu Eskişehir’de en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği daha kuruluşunda tüzüğüne Yunus Emre’ninanılmasında ve tanıtılmasında önemli çalışmalar yapacağını yazmış, Kuruluş Bildirgesinde “Öncelikli Yapacakları”nda yer vermiş 2004 yılına gelindiğinde de “Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre’yi Tanıma ve Tanıtma Birimi”ni kurmuş, aşağıdaki çalışmalarını ve etkinliklerini başlatmış ve her gün yeni deneyimleriyle de sürdürmektedir.
    Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre’yi Tanıma ve Tanıtma Birimi’nin bir çalışma Yönetmeliği vardır ve onunla çalışmalarını yapmaktadır.Buna göre “Yunus Emre hakkındaki bilgileri ve şiirlerini, şiirleri üzerine yapılmış bilimsel çalışmaları, daha önceki yıllarda yapılmış etkinliklerle ilgili her türlü yazılı ,görsel bilgi ve belgelerin derlemesini yapıyor. Tasnifliyor, arşivleyip, arşiv ve kitaplığını oluşturuyor.Bu kitaplık ve arşiv şimdiden Eskişehir’deki en zengin ve ciddi Yunus Emre arşivi ve kitaplığıdır. Zaman zaman bu arşivden tanıtım sergileri düzenliyor. Yunus Emre ile ilgili çalışmalar yapacakların bilgilerine sunuyor.
     Türk şiirinde ve sanat ortamında Yunus Emre’nin daha etkin tanıtılması için çalışmalar yapıyor. Bunlardan birsi; Yunus Emre adına Türk şiirinin şairlerinin, eleştirmenlerinin, editörlerinin ve edebiyat bilimcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla 2004 yılında başlatılan ve  her yıl Ekim ayı gibi Sonbahar’da sürdürülerek gerçekleştirilen, ülkelerin şairleri adına yaptıkları gibi  ulusal düzeyde “Yunus Emre Şiir Buluşması” etkinlikleri düzenlemektedir.
     Ülkemizde ikiyüz kadar şiir yarışması düzenlenmektedir ve bunların çoğunluğu da şiirimizde önemli yeri olan şairlerimizin unutulmamaları ve anılmaları  adına yapılmaktadır. Şiirimizin bu büyük şairi Yunus Emre’mizin  adına gelenekleşmiş bir şiir yarışması yoktur. Eskişehir Sanat Derneği bu gereksinimi karşılamak üzere 2004 yılından beri ulusal düzeyde, Yunus Emre’ye methiye düzdürmekten çok, konusu serbest olan, ülkemizin önde gelen şair ve eleştirmenlerinden oluşturulan seçici kurullarıyla “Eskişehir Yunus Emre Şiir Yarışması” düzenlemektedir ve bu yarışmaya yurdumuzun her köşesinden ve yurt dışından şairlerimiz, şiir yazanlarımız katılmaktadır.
     Eskişehir’de ve ülkemizde Yunus Emre üzerine dökümantasyon merkezi, arşiv, kitaplık ve ciddi bir müze bugüne kadar ne yazık ki oluşturulmamıştır.Hatta; tam, kapsamlı hazırlanıp yayınlanan bir “Yunus Emre Bibliyografyası” bile daha ortaya konulamamıştır.Bu da bilhassa üniversitelerde yeni, çağdaş  yorumlar getirecek araştırmacıların, Yunus Emre uzmanlarının çıkmasına ve yetişmesine  ortam yaratılmamaktadır. Bilhassa son yıllarda üretilen Yunus Emre üzerine makaleler ve araştırmalar daha çok, daha önce  yazılmış kolay ve basit yazılardır. Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre’yi Tanıma ve Tanıtma Birimi, Eskişehir’deki bu boşluğu ve yapılan yanlışları görerek ve  Yunus Emre hakkında yeni araştırmalara, yeni yorumlara ve yeni değerlendirmelere teşvik etmek, Yunus Emre’ye gönüllü yeni araştırmacılar kazanmak ,Yunus Emre Kitaplığına yeni eserler kazandırmak amacıyla 2004 yılından beri “Yunus Emre Araştırma Ödülü” vermektedir. Bu ödülü, bu güne kadar  değerli Yunus Emre araştırmacıları Vecihi Timuroğlu “Yunus Emre Üzerine Bir Deneme”(Kitap), Yusuf Çotuksöken “Yunus Emre’de İnsan ve Sevgi”(Makale), İbrahim Dizman “Yunus Emre’nin Şiirinde Türkçe”(Makale), Prof.Dr. Doğan Aksan “Yunus Emre Şiirinin Gücü”(Kitap),İlyas Küçükcan “Yerelden Evrensele Yunus Emre”(Araştırma),Mustafa Özçelik “ Bizim Yunus”(Kitap),Doç.Dr. Mustafa Tatçı “Yunus Emre Külliyatı”(6 Cilt Kitap), Vecihi Timuroğlu “Yunus Emre’nin Felsefesi” (Makale) almışlardır..
    Yunus Emre konusunda bir de onun anılması etkinliklerinde sorun vardır. Örneğin Yunus Emre gibi büyük şairlerin anıldığı yörelerde anma etkinlikleri büyük ilgi görmesine karşın Eskişehir’de Yunus Emre anmalarına ilgi zayıftır..Oysa İtalya’daki Şair Leopardi’nin anıldığı günlerde, anıldığı Recanati kentinde kentin nüfusu  kadar katlanmaktadır. Bir de şairlerin anıldığı kentlerde yöre halkı şairin bütün şiirlerini ezbere bilirken Yunus Emre’de bu birkaç ilahisini geçmemektedir.
     Ülkemizde Nasreddin Hoca, Mevlana, Karacaoğlan, Pir Sultan gibi değerlerimiz yörelerin sivil kültür-sanat dernekleriyle organize edilip anılırken,  Eskişehir Sanat Derneği de Eskişehir’de Yunus Emre’yi sanat ortamında anmak ve tanıtmak, Yunus Emre’nin adına etkinlikler düzenlemek üzere araştırmalar yapıyor,  projele  hazırlıyor. Yunus Emre Şiir Buluşması etkinlikleri bu etkinliklerinden biridir.
Google Analytics Alternative