Tiyatro
tiyatro

Tiyatro

Eskişehir Sanat Derneği'nin "Eskişehir Sanat Tiyatrosu" adıyla, değişik mesleklerden ve her yaşta tiyatro ile ilgilenmek isteyenleri biraraya getirerek Eskişehir'de amatör tiyatro yapan tiyatro topluluğu vardır. Meddah, Diyar-ı Eskişehir, Fuzuli,Kadın oyunları gibi oyunları Eskişehir'deki seyircinin dışında turnelere de giden topluluk Bartın Tiyaro Festivali, İstanbul Amatör Tiyatro Festivali,Anadolu Ünv. Amatör Tiyatro Festivallerinde de oyunlarını sahnelemiştir.

Müzik
müzik

Opera/Müzik

Birbirinden değerli sanatçıları, gün geçtikçe zenginleşen repertuvarları ve temalarıyla senfoni orkestraları Eskişehir’in sanat dünyasında büyük önem taşıyor.Olağan haftalık konserlerinin yanısıra gerçekleştirilen projeler ve repertuvar ile ülkemizin sanat hayatında önemli bir yer edinilmiştir. Orkestra, öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından beğeniyle izleniyor

El Sanatları
lületaşı

Lüle Taşı

Eskişehir’deki lüle taşı dükkânlarında heykeltıraşların yaptıklarını andıran insan figürleri ve çeşitli insan yüzlerinin bulunduğu pipolara rastlıyorsunuz. Neden bu kadar çok pipo yapıldığını merak edenlere ise şöyle bir yanıt var; lületaşı kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği olduğu için çok uygun bir pipo malzemesi. Ama sadece pipo değil, satranç takımı, bilezik, kolye, küpe, hayvan figürleri, mektup açacağı ve çeşitli süs eşyaları olarak da kullanılıyor. Bizim beyaz altın adını verdiğimiz lüle taşının adı Türkiye sınırları dışına çıktığınızda Meerschaum olarak değişiyor

Yunus Emre
yunusemre

Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi

Eskişehir Yunus Emre'nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği kuruluşunda tüzüğüne yazmış, Kuruluş Bildirgesinde "Öncelikli" yapacaklarında yer vermiş, 2004 yılında da "Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma-Tanıtma Birimi" ni kurmuş ve enstitü disiplindeki çalışmalarıyla Eskişehir'de Yunus Emre merkezine dönüşmüştür.

Tarih
yazılıkaya

Yazılı Kaya

Frig kaya fasadlarının en görkemli örneğidir. Midas Şehri platosunun kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde yer alır.Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigçe yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandırmıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. Doğuya bakan anıt 17.00 m yüksekliğinde, 16.50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği, 1.20-1.80 m’dir

Eski Eskişehir
Odunpazarı

Odunpazarı Evleri

Şehrin güney yamacına yaslanan Odunpazarı’ndaki evler 19. yüzyıl sivil mimarinin güzel örnekleridir.Odunpazarı’nda sivil mimarinin özelliklerini yansıtan birçok ev bulunmaktadır. Evler genellikle sokaklara cepheli, bitişik düzenli ve bahçelidir. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. Evler genelde bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Zemin katta servis mekanları, üst katta yaşama alanları olacak şekilde planlanmıştır.Konutların ön cephelerindeki iki tarafa pencereli köşe odası, daha büyük ve önemlidir.

18 Eylül 2015

Eskişehir Sanat derneği 2. Genç Sanatçılar Buluşması Resim Yarışması : Uzatıldı


ESKİŞEHİR SANAT DERNEĞİ 2. GENÇ SANATÇILAR BULUŞMASI JÜRİLİ RESİM YARIŞMASI
18-25 Aralık 2015

GENÇ SANATÇILAR YARIŞMA
ŞARTNAMESİ
“Gel, Gör, Göster…”

AMAÇ :

Genç Sanat Yarışması Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen 2. Ulusal “EsArt” Sanat Günleri kapsamında Eskişehir’in çağdaş sanat ortamına genç bakış açısı getirmek, görsel sanatlar alanında üretimde bulunan gençleri özendirmek ve genç sanatçıların güncel yapıtlarını sergilemelerine fırsat yaratmak amaçlanmaktadır.

2. Ulusal “EsArt” Sanat Günlerine tüm boyutları ile hazırlanırken “Gel” ana teması ile sanatı kucaklıyor. Kavramlar belirli anlamları barındırırlar. Ancak aynı kavram sanatçılar tarafından içselleştirilerek eserlerde yorumlandıklarında taşıdıkları anlamlar çeşitlenir, çoğalır ve ucu alımlayanın duygu - zihin dünyası kadar açık görünüme kavuşur. Böyle bir dönüşümü bu yıl genç sanatçılarımızla seçtiğimiz “Gel, Gör, Göster…” teması çerçevesinde gerçekleştirmek istiyor, genç sanatçıları bu heyecana katılmaya davet ediyoruz.


KAPSAM :
Yarışma kırk yaşından gün almamış genç sanatçıların katılımına açıktır.

GENEL AÇIKLAMALAR :

1.      Yarışma bireysel ya da grup olarak katılıma açıktır.
2.      Yarışma teması “Gel, Gör, Göster…” olarak belirlenmiştir.
3.      Katılımcılar görsel sanatlar alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.
4.      Katılımcılar en çok 2 eser veya proje önerisi ile katılabilirler.
5.      Eserlerde boyut sınırı yoktur.
6.      Eserleri sergilenmeye uygun görülen ve ödül alan katılımcılar, şartname ve katılım formunda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.
7.      Yarışma jürisi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
8.      Eserleri sergilenen katılımcılara eser görselleri ve ilgili metinlerden oluşan bir katalog ve katılım belgesi verilecektir.
9.      Sanat Derneğinin, serginin tanıtımı, duyurusu ve yayımı amacıyla yapıt görsellerini telif ödemeden, isim ve yapıt bilgilerini vererek, muhtelif basın ve yayın organlarında kullanabilir.

BAŞVURU :
Ön eleme için başvurular essanatdernegi@gmail.com  adresine e-mail yolu ile yapılacaktır. Yapılan başvuru e-maili; katılım formu ve dijital ortamda kısa kenarı 20cm’den ve çözünürlüğü 300dpi’dan küçük olmayacak şekilde kaydedilmiş eser/proje görsellerini kapsamalıdır.             
                     
JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ :
1. Jüri e-mail yolu ile gelen başvurular arasından ön eleme yapar.
2. Jüri ikinci kez toplanarak ön elemeden geçtikten sonra orijinalleri teslim edilen eserlerin arasından sergilemeye değer görülenleri ve ödül alacak eserleri belirler; sergiyi oluşturur.

ESER TESLİMİ:
Ön eleme sonucunda seçilen eserler (Eskişehir Sanat Derneği EskişehirCumhuriye Mh. Sakarya 1. Cad. No:25/2 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR)  adresine sergilemeye hazır şekilde kargo ile ya da elden ulaştırılmalıdır. Çalışmaların kargo masrafları katılımcıların kendilerine aittir. Posta-kargoda meydana gelen hasar, gecikme ve kayıplardan Eskişehir Sanat Derneği
sorumlu tutulamaz

SERGİLEME :
1.      Sergilenmeye değer görülen eserler 18-25 Aralık 2015 tarihleri arasında  “Eskişehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonları’ nda sergilenecektir.
2.      Sergi düzeni konusunda Sergi Alanları Koordinasyon Kurulu Üyeleri tam yetkilidir.
3.      Sergilenen eserler, sanatçıları istediği takdirde satışa açık olacaktır. Eserin satılması durumunda, satış bedelinin %25’i Eskişehir Sanat Derneği’ne ait olacaktır.
4.      Sergileme sırasında özel projelerin gerektirebileceği teknik donanımın sağlanması, katılımcının sorumluluğundadır.
5.      Eserler sergi bitiminden itibaren Eskişehir’den katılanlar için 17 Aralık 2015 tarihinde sergi alanından alınmalıdır. Eskişehir dışından katılan sanatçıların eserleri  ise sergi bitiminde düzenleme kurulu denetiminde toplanarak katılımcılara kargo ile karşı taraf ödemeli olarak gönderilecektir.
     ÖDÜLLER :
          Başarı Ödülü  2500 TL
            Başarı Ödülü  1500 TL
            Başarı ödülü   1000 TLJÜRİ:
  
  1. Prof. Bedri KARAYAĞMURLAR                                                 Dokuz Eylül Üniversitesi
                                                                                                                   Emekli  Öğr.Üyesi
                                                                    
  1. Prof FikriCANTÜRK                                                                             Anadolu Üniversitesi
                                                                                                                             Emekli Üyesi
  1.  Prof.GülerAKALAN                                      Gazi Üniversitesi  Eğitim Fak.G:S:E:Bölümü                                                                                                   


  1. Prof. Zeliha AKÇAOĞLU                                                               Anadolu Üniversitesi
                                                                                                         Güzel Sanatlar Fakültesi

  1. Prof. Hayri ESMER                                                                             Anadolu Üniversitesi
                                                                                                        Güzel Sanatlar Fakültesi
           
                
  1. Doç. Metin İNCE                                                                              Anadolu Üniversitesi
                                                                                               Eğitim Fakültesi G.S.E.Bölümü


  1. Doç. Dilek KIRATLI                                                                             Anadolu Üniversitesi
                                                                                               Eğitim Fakültesi G.S.E.Bölümü
  1.  Doç.Dr.ÖzgürSOĞANCI                                                                     Anadolu Üniversitesi
                                                                                               Eğitim Fakültesi G.S.E.Bölümü
  1. Doç. Necla COŞKUN                                                                           Anadolu Üniversitesi
                                                                                              Eğitim Fakültesi G.S.E. Bölümü
                                                                                                                          
                            
                       
ESART  GENÇ SANAT YARIŞMASI TAKVİMİ :                                                                                                          


                 
Ön Eleme İçin Son Katılım Tarihi………………………………………………………………….   16 Kasım  2015

Jüri Ön Eleme Toplantı Tarihi……………………………………………………………........... 30  Kasım    2015

Ön Eleme Sonuç İlanı:……………………………………………………………………………………02  Aralık    2015

Ön Elemeyi Geçen Eserlerin Orijinallerinin Teslim Tarihi……………………..……..02-11 Aralıkl 2015

Ödül ve Sergilemeye İlişkin Jüri 2. Toplantı Tarihi:………………………………………….16 Aralık   2015
Ödül Töreni  ……………………………………………………………………………………………………18 Aralık 2015

Sergi Tarihi:………………………………………………………………………………………………..18-25 Aralık 2015İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Adres :    Cumhuriye Mh. Sakarya 1. Cad. No:25/2 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR 
 E-mail:  essanatdernegi@gmail.com
 Tel.     :  Tel: 0(222)2302557
Başkan: 05353238363


Google Analytics Alternative