Tiyatro
tiyatro

Tiyatro

Eskişehir Sanat Derneği'nin "Eskişehir Sanat Tiyatrosu" adıyla, değişik mesleklerden ve her yaşta tiyatro ile ilgilenmek isteyenleri biraraya getirerek Eskişehir'de amatör tiyatro yapan tiyatro topluluğu vardır. Meddah, Diyar-ı Eskişehir, Fuzuli,Kadın oyunları gibi oyunları Eskişehir'deki seyircinin dışında turnelere de giden topluluk Bartın Tiyaro Festivali, İstanbul Amatör Tiyatro Festivali,Anadolu Ünv. Amatör Tiyatro Festivallerinde de oyunlarını sahnelemiştir.

Müzik
müzik

Opera/Müzik

Birbirinden değerli sanatçıları, gün geçtikçe zenginleşen repertuvarları ve temalarıyla senfoni orkestraları Eskişehir’in sanat dünyasında büyük önem taşıyor.Olağan haftalık konserlerinin yanısıra gerçekleştirilen projeler ve repertuvar ile ülkemizin sanat hayatında önemli bir yer edinilmiştir. Orkestra, öğrenciler ve Eskişehirliler tarafından beğeniyle izleniyor

El Sanatları
lületaşı

Lüle Taşı

Eskişehir’deki lüle taşı dükkânlarında heykeltıraşların yaptıklarını andıran insan figürleri ve çeşitli insan yüzlerinin bulunduğu pipolara rastlıyorsunuz. Neden bu kadar çok pipo yapıldığını merak edenlere ise şöyle bir yanıt var; lületaşı kururken nem ve gazın içindeki artıkları bünyesinde tutma özelliği olduğu için çok uygun bir pipo malzemesi. Ama sadece pipo değil, satranç takımı, bilezik, kolye, küpe, hayvan figürleri, mektup açacağı ve çeşitli süs eşyaları olarak da kullanılıyor. Bizim beyaz altın adını verdiğimiz lüle taşının adı Türkiye sınırları dışına çıktığınızda Meerschaum olarak değişiyor

Yunus Emre
yunusemre

Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma - Tanıtma Birimi

Eskişehir Yunus Emre'nin yaşadığı, şiirlerini yazdığı, mezarının bulunduğu yer olması nedeniyle onu en iyi tanıma ve tanıtma sorumluluğunu taşımaktadır. Eskişehir Sanat Derneği de bu sorumluluğu en fazla taşıyan kurumdur. Bu nedenle Eskişehir Sanat Derneği kuruluşunda tüzüğüne yazmış, Kuruluş Bildirgesinde "Öncelikli" yapacaklarında yer vermiş, 2004 yılında da "Eskişehir Sanat Derneği Yunus Emre'yi Tanıma-Tanıtma Birimi" ni kurmuş ve enstitü disiplindeki çalışmalarıyla Eskişehir'de Yunus Emre merkezine dönüşmüştür.

Tarih
yazılıkaya

Yazılı Kaya

Frig kaya fasadlarının en görkemli örneğidir. Midas Şehri platosunun kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan kaya kütlesi üzerinde yer alır.Anıtın sol üst kısmında, düzleştirilmiş ana kaya üzerindeki Frigçe yazıtta geçen Midai kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeni ile anıtı, Yazılıkaya olarak adlandırmıştır. Günümüzde her iki isim de kullanılır. Doğuya bakan anıt 17.00 m yüksekliğinde, 16.50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği, 1.20-1.80 m’dir

Eski Eskişehir
Odunpazarı

Odunpazarı Evleri

Şehrin güney yamacına yaslanan Odunpazarı’ndaki evler 19. yüzyıl sivil mimarinin güzel örnekleridir.Odunpazarı’nda sivil mimarinin özelliklerini yansıtan birçok ev bulunmaktadır. Evler genellikle sokaklara cepheli, bitişik düzenli ve bahçelidir. Evlerin sokağa bakan cepheleri çıkmalı, konsolludur. Evler genelde bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Zemin katta servis mekanları, üst katta yaşama alanları olacak şekilde planlanmıştır.Konutların ön cephelerindeki iki tarafa pencereli köşe odası, daha büyük ve önemlidir.

Yunus Emre Kitaplığı ve Arşivi

Yunus Emre Risalat al - Nushiyya ve Divanı Abdülbaki Gölpınarlı Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını No:1 İstanbul - 1965 Yunus Emre ve Tasavvuf Abdülbaki Gölpınarlı İstanbul - 1961

Yunus Emre Divanı - İnceleme
Mustafa Tatcı
H Yayınları - İstanbul - 2005
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
Prof. Dr. Fuat Köplülü
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Ankara -1981 (4. Baskı)

A'dan Z'ye Yunus Emre / YKY Kitap-lık Dergisi Armağanı -İstanbul - 2003
Necmeddin Dinçer /Yunus Emre'nin Hayatı ve Hakiki Mezarı / Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını No:2 İstanbul -1965
Prof. Dr. Doğan Aksan / Yunus Emre Şiirinin Gücü / Bilgi Yayınevi - 2009 Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya
İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu / Milli Kütüphane Yardım derneği Yayınları No:2 / Ankara 1970
Yunus Emre ve Yattığı Yer
Abdülbaki Gölpınarlı / Eskişehir Yunus Emre Derneği Yayınları No:5 / Eskişehir
Yunus Emre Divanı
Burhan Toprak / İnkilap ve Aka Kitabevi /İstanbul 1982 (6. Basım)
Yunus Emre
Sabahattin Eyuboğlu / Cem Yayınevi /İstanbul 1980
Yunus Emre
Abdullah Rıza Ergüven / Yaba Yayınları / Ankara 1982
Yunus Emre (Hayatı - Sanatı - Şiirleri)
Abdülbaki Gölpınarlı / Varlık Yayınları / İstanbul 1971
Yunus Emre Bestelenmiş Şiirleri
Selahattin Gürer /İstanbul 1961
Yunus Emre Bilgiler- Belgeler
Halim Baki Kunter / Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Yayını No:3 / Ankara 1966
Yunus Emre
İlhan Başgöz / Indıana Ünv. Türkçe Programı Yayınları / İstanbul 1990
Google Analytics Alternative